Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

قهرمانی تیم منتخب فوتسال دبیرستان شهید بهمن محمدی ودبیرستان سماء

ازسری مسابقات فوتسال جام آزادسازی خرمشهرکه بین تیم های فوتسال ناحیه سه آموزش وپرورش کرمانشاه برگزارگردید
تیم منتخب فوتسال دبیرستان شهید بهمن محمدی ودبیرستان سماء به عنوان قهرمانی دست یافت .
تیم اداره آموزش وپرورش که دردورمقدمتی از تیم منتخب شهید بهمن محمدی وسما شکست خورده بود برای جبران شکست وانتقام ازحریف خودوارد این مسابقه شد که با بازی خوب وحساب شده حریف خودروبرو شد وعلاوه برآن هماهنگی ویک دست بودن تیم منتخب والبته مربیگری بسیارخوب آقای حاج مراد روشنی باعث شد که تیم منتخب درهمان ابتدای کارابتکارعمل را دردست بگیرد تادرنهایت تیم منتخب شهید بهمن محمدی وسما بازی فینال را بانتیجه 4بر0به نفع خود به پایان برساند وقهرمان این دوره از مسابقات شود.
لازم به ذکراست که تیم شهید بهمن محمدی دردوسال گذشته نیز موفق به کسب عنوان قهرمانی این دوره ازمسابقات شده بود وبه نوعی برای سومین سال پیاپی این قهرمانی را به دست آورده است.
تیم منتخب دبیرستان شهید بهمن محمدی وسماءرا بازیکنان زیر تشکیل دادند:
شاپورکوهکن – علی احسانی – محمدرضانوازش – سیروس قاسمی- محمدمهرابی ازدبیرستان شهید بهمن محمدی
قربانعلی منصوری بهروزپیوسته گودرز کاکاوندازدبیرستان سما
اکبرجهانفر بازیکن آزاد ومربی تیم آقای مرادروشنی

تصویر خبر: