Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

آخرین فرصت ارسال لیست نمرات عملی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی
خانه

ماده 73 آئین نامه آموزشی---در انجام هر نوع تشویق باید موارد ذیل رعایت شود:

1-برنامه های تشویقی مدرسه باید منجر به تشویق و انگیزش درونی در دانش آموزان و روح امید، تعاون، عشق به کار و کوشش و جدیت را در آنان توسعه دهد.

2- ملاک اصلی در تشویق، سعی و کوشش دانش آموزان و میزان پیشرفت وی در مقایسه با وضع قبلی خود باشد.

3- تشویق باید به گونه ای انجام پذیرد که علت آن برای فردی که تشویق می شود و سایر دانش آموزان روشن باشد.

4- جوایزی که تهیه می شود باید متناسب با سن و ذوق دانش آموز باشد و ارزش آموزشی و تربیتی آن مورد توجه قرار گیرد.

5- خلاصه تشویق های مهم باید در پرونده ی تحصیلی دانش آموزان درج شود و در صورت عدم حضور اولیا به نحو مناسب به اطلاع آنان برسد.

6- تشویق هیچ دانش آموزی نباید سبب تحقیر دانش آموز دیگری شود و در اعمال تشویق ها نباید تبعیض و استثنایی بین دانش آموزان قائل شد.