Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

مانور زلزله -مدرسه راهنمایی شهید مدرس

در روز چهارشنبه مورخه 91/9/8 ،چهاردهمين مانور سراسري زلزله همزمان با پخش آژير از راديو( ساعت 10:10 دقيقه )در این آموزشگاه برگزارگرديد و دانش آموزان با توجه به توضیحات قبلی کادر اجرایی در محل های امن قرار گرفتند ...

تصویر خبر: