Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

ساعت برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی محور ادبیات وعلوم آزمایشگاهی
خانه

مسابقات قرآن وعترت

یازده نفر از دانش آموزان دبیرستان شهید مدرس در مسابقات قرآن وعترت مرحله ناحیه برگزیده گردیدند ضمن تبریک به این دانش آموزان واولیاء محترم ایشان آرزوی توفیق وبهروزی برای کلیه همکاران ودانش آموزان عزیز