Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

مسابقات پرهیجان نجات تخم مرغ در دبیرستان شهید صیاد شیرازی

به مناسبت اتمام واحد فناوری و سیستم درس حرفه وفن و به عنوان کار عملی این فصل از مهندس های کوچکم خواستم که چتری را طراحی کنند بتوانند یه تخم مرغ را از یک ارتفاع مشخص از شکستن نجات دهند و در نقطه مورد نظر فرود آید بدون استفاده از پنبه یا .....
نفرات برتر هر کلاس به مرحله بعدی راه پیدا خواهند کرد
معرفی مسابقه
برای شرکت در این مسابقات می بایست سازه های خاصی ساخته شود و تخم مرغ به گونه ای در آن جاسازی شود که با سقوط سازه از ارتفاعی مشخص، تخم مرغ از سازه خارج شده و کم ترین آسیب را ببیند. ابتکار و خلاقیت در ارائه ی ایده ای نو برای محافظت تخم مرغ و همچنین داشتن طرح فنی و مهندسی و از پیش طراحی شده، به سالم ماندن تخم مرغ کمک می کند.
این مسابقه که همه ساله در دانشگاه های مختلف برگزار میشود، در اصل برای به کارگیری خلاقیت های مختلف و نوآوری های مبتکرانه می باشد. در واقع این مسأله از آن جا مطرح شد که ناسا برای پرتاب ماهواره و کاوشگر به سطح اجرام آسمانی از جمله سیارات و همچنین رساندن امکانات و وسایل لازم به فضانوردان ساکن در فضا تصمیم به انجام آزمایشاتی در این مورد گرفت که بتواند اجسام شکننده را به گونه ای از فاصله ی مشخص رها کند که تا جای ممکن آسیبی به شی مورد نظر نرسد.
هدف اصلی از طراحی این مسابقات در دنیا نیز کسب ایده هایی برای طراحی و ساخت سازه ها و مکانیزم هایی است که بتواند انسان را در ارسال و پرتاب کاوشگرها به سیاره های دیگر و همچنین به حداقل رساندن آسیب های وارد بر این کاوشگرها یاری کند. چرا که کاوشگرها باید درون سازه هایی قرار گیرند که پس از برخورد با سیاره ها و اجرام آسمانی بتوانند ضمن کاستن سرعت، به سادگی و با حفظ دستگاه های درون خود با کم ترین خسارت بر سطح سیاره مورد نظر نشسته و به کاوش و بررسی بپردازند و اطلاعات کسب شده را به زمین ارسال کنند. همچنین ارائهی ایده هایی برای کاهش آسیب به بسته هایی که از طریق هواپیما برای کمک رسانی به مناطق مختلف فرستاده می شود.
تخم مرغ به دلیل حساسیت و ظرافتی که دارد، برای اتخاذ ایده های مناسب در این مسابقه مورد استفاده قرار گرفته است، لذا برای شرکت در این مسابقات می بایست سازه های خاصی ساخته شود و تخم مرغ به گونه ای در آن جاسازی شود که با سقوط سازه از ارتفاعی مشخص، تخم مرغ از سازه خارج شده و کم ترین آسیب را ببیند. ابتکار و خلاقیت در ارائه ی ایده ای نو برای محافظت تخم مرغ و همچنین داشتن طرح فنی و مهندسی و از پیش طراحی شده، به سالم ماندن تخم مرغ کمک می کند.(ابوالقاسم رحیمی)

تصویر خبر: