Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

معرفی برگزیدگان مسابقات اذان ، احکام وقرائت قرآن -فلسطین رجایی

دراین مرحله از دانش آموزان متقاضی شرکت در مسابقات فرهنگی وهنری تست به عمل آمد و افراد مشروحه زیر موفق شدند که برای
شرکت در مسابقات ناحیه معرفی شوند .

تصویر خبر: