Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

مهم:فرم بازدید استانی از فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس - کارشناسان اداره کل متبوع در روزهای آتی برابر فرم پیوست از مستندات آموزشی و پرورشی کلیه ی مدارس متوسطه دوره اول ناحیه بازدید به عمل می آورند شایسته است ضمن آمادگی همکاری لازم را به عمل آورید.

فایل ضمیمه: