Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

نخستین مجمع عمومی سهامداران تعاونی 5753دانش آموزی شهید صیادشیرازی

روز دوشنبه 8/8/91 اولین مجمع عمومی سهامداران تعاونی دانش آموزی مدرسه راهنمایی شهید صیادشیرازی در نمازخانه آموزشگاه برگزارگردید.در این جلسه ،هیئت رِِِئیسه وبازرسان تعاونی واعضای علی البدل انتخاب گردیدند لازم به توضیح است این تعاونی در تاریخ 29/8/90 با شماره 5753 ثبت و آغاز به فعالیت نمود .
تا زمینه فعالیت دانش آموزان در امور اقتصادی واجتماعی فراهم گردیده و با امور بورس واقتصاد وسرمایه گذاری وپس انداز صحیح آشنا گردند.ضمناً هر سهامدار 10سهم 1000ریالی خریداری نموده و برگه واگذاری سهام خود را دریافت کرده است.

تصویر خبر: