Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

نشست پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور سرکار خانم کاکایی در دبیرستان فضیلت

در روز چهارشنبه مورخ 94/10/2 در آموزشگاه فضیلتی نشستی تحت عنوان رفتارهای پرخطر وآسیبهای اجتماعی با حضور سرکار خانم کاکایی برای اولیا دانش آموزان وسپس دانش آموزان برگزار گردید وبرای هر گروه با توجه به مقتضیات سنی در باره ی ماهواره وشبکه های مجازی و آسیبهای آن و تاثیراتش بر خانواده سخنرانی ایراد نمودند.

تصویر خبر: