Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

نصب تور دروازه فوتبال دبیرستان شهید خلبان عباس دوران

در راستای بزرگداشت هفته تربیت بدنی این آموزشگاه باهمت مدیریت محترم و دبیر ورزش آقای کاکایی
اقدام به انجام فعالیتهای مختلف نمود که ازجمله آن نصب تور دروازه فوتبال میباشد که این
امرموجب ایجاد انگیزه و شور و شادی درمیان دانش آموزان گردید.

تصویر خبر: