Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

نمایشگاه فرهنگ وهنردبیرستان گل یاس

دراین نمایشگاه دانش آموزان آثاروهنرهای دستی وبومی خودرا به نمایش گذاشتند وتصمیم گرفته شد که برخی ازاین هنرها توسط خود دانش آموزان باکمک دبیران
فرهنگ وهنر وکاروفتاوری جهت یادگیری وحفظ فرهنگ بومی -محلی به سایر دانش آموزان آموزش داده شود.

تصویر خبر: