Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

نواختن زنگ استکبار ستیزی -راهنمایی شهید ایرج فیضی

در این واحد آموزشی راس ساعت 9/30 زنگ مبارزه با استکبار جهانی همزمان با سراسر کشور با شعار مرگ بر آمریکا ومرگ براسرائیل به صدادر آمد .

تصویر خبر: