Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

آخرین فرصت ارسال لیست نمرات عملی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی
خانه

نکته های کلیدی در مدیریت کلاس درس(دبیرستان وحدت متوسطه اول)

کلیدهای آموزشی ، اگر قفل مشکلات آموزشی را باز نکنند، در آن ها هم نمی شکنند. این کلیدها در واقع

نکته های باریک تر از مویی هستند که رعایت آن ها به بهبود مدیریت کلاس درس می انجامد.

. سعی کنید چشم خود را به داشته های دانش آموزان بدوزید ، نه به نداشته های آنان.

. همه به محرک نیاز دارند ، تشویق نوعی محرک است .

اگر دانش آموز درسی را خوب بفهمد ، از آن درس و کلاس راضی است .
انتقاد سازنده را همیشه با بیان یکی از ویژگی های مثبت دانش آموز آغاز کنید.
رفتار را سرزنش کنید ، نه شخصیت را . شما را دوست دارم ، اما کار شما را دوست ندارم .
برای تسلط بر دانش آموزان ، ابتدا باید بر خودمان مسلط باشیم .
همه ی شاگردان را حد متوسط بدانیم و انتظار معجزه از آن ها نداشته باشیم .
در وجود دانش آموز ضعیف یا بد ، خوبی ها را بجویید و آن ها را تقویت کنید.
هرگز دانش آموز را به کاری که نمی توانید ، تهدید نکنید؛ چرا که او طرف برنده خواهد شد.
فرمول تنبیه را پاک کنید و فرمول تشویق را جایگزین کنید.
بهداشت کلامی خود را رعایت کنید.
دانش آموزان آن گونه که ما می خواهیم نمی شوند ، بلکه آن گونه که هستیم می شوند.
برای رسیدن به هدف های خود در کلاس ، مثبت فکر کنید.
برای اثر گذاری بر دانش آموزان ، ابتدا باید بر خواسته های آن ها توجه کنید .
یاد ندهیم ، از هم یاد بگیریم . حاکم شدن یک سلیقه ، نه شدنی است نه مطلوب .
چشم دانش آموز به رفتار ما و گوش او بر گفتار ماست . پس باید مواظب باشیم چه می کنیم و چه می گوییم
با روش تدریس دیروز نمی شود دانش آموزان امروز و فردا را آموزش داد.
نظم کلاس نتیجه ی تدریس خوب است و تدریس خوب نتیجه ی طرح درس خوب.
بهترین پادزهر معلم برای بد رفتاری دانش آموز این است که مایل باشد به دانش آموز کمک کند.
برای آنکه به ذهن دانش آموز راه یابند ، ابتدا باید به دل او راه پیدا کنید.
تکالیف باید تابع توان دانش آموز باشد و مایه ی سرگرمی ، نه مایه ی عذاب.