Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

هفته بسیج (مجتمع کوثر)

درادامه گرامی داشت هفته بسیج دانش آموزی در روز چهارشنبه
دهم آبان مراسمی در همین رابطه در مدارس شقایق وحضرت رقیه (س)برگزار گردید
همچنین به مناسبت هفته بسیج، فرارسیدن عید ولایت ویوم ا...سیزدهم آبان علاوه براهدا جوایز
به دانش آموزان یک دوره مسابقه فوتبال نیز برگزار گردید.

تصویر خبر: