Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

هوشمند سازی مجتمع حیات طیبه

با استعانت از خداوند متعال هر سه آ موزشگاه زیر مجموعه این مجتمع هوشمند گردید . ابتدایی شبنم یک کلاس ، راهنمایی

پردیس یک کلاس ودبیرستان نواب صفوی یک کلاس.

تصویر خبر: