Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

پایان امتحانات ترم دوم در دبیرستان نمونه هاجر

در آخرین جلسه امتحان مدرسه ،مدیر و معاون آموزشی در جلسه حضور یافتند و روز اعلام نتایج را به دانش آموزان یادآوری نمودند.

تصویر خبر: