Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

چهارمین جلسه شورای دبیران -آموزشگاه راهنمایی ایرج فیضی

در مورخ 91/10/4در دفتر آموزشگاه جلسه ی شورا ،با حضوراکثر یت دبیران برگزار شد و در خصوص چگونگی برگزاری امتحانات و تشریح بخشنامه معلم نمونه و اطلاع به کلیه همکاران حاضر در جلسه .

تصویر خبر: