Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

کارگاه آموزشی برنامه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دبیرستان فضیلت

در روزهای شنبه 95/1/28 وچهارشنبه 95/2/1 آقای میرزایی مشاوره محترم ناحیه سه کرمانشاه در این دبیرستان حضور پیدا کردند و جلسات مفید وارزنده ای با اولیای دانش آموزان بر گزار نمودند و راجع به مهارتهای زندگی و فرزند پروری و روشهای پیشگیرانه از اعتیاد سخنرانی نمودند.

تصویر خبر: