Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

کارگاه آموزشی شیوه های فرزند پروری در دبیرستان شهید ایرج فیضی باهنر کرمانشاه

ادر مورخ ۹۵/۱۱/۱۲ کارگاه آموزشی شیوه های فرزند پروری
در اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی
در نمازخانه آموزشگاه با سخنرانی خانم هامون نورد مشاور دبیرستان و در حضور اولیاء
دانش آموزان تشکیل گردید

تصویر خبر: