Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

ساعت برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی محور ادبیات وعلوم آزمایشگاهی
خانه

کسب رتبه سوم ناحیه در مسابقه سرود همگانی -دبیرستان شهید ایرج فیضی گروه رجایی

با تلاش های بیدریغ و مخلصانه معاون پرورشی وسایر کادر اجرایی، آموزشگاه توانست رتبه سوم ناحیه در مسابقه سرود همگانی را کسب نماید با آرزوی توفیقات بیشتر