Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

کسب مقام اول مسابقات دست سازه

دانش آموز احمدرضا زارعی از دبیرستان فلسطین گروه باهنر ( آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه ) در مسابقات دست سازه ها موفق به کسب مقام اول استان گردید .