Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

کسب مقام اول مسابقات دوومیدانی ماده 100 متر دبیرستانهای متوسطه اول ناحیه 3 توسط دانش آموز دبیرستان شهید ایرج فیضی گروه باهنر

شیلان مرادی دانش آموز پایه نهم این آموزشگاه موفق به کسب مقام اول مسابقات دوومیدانی ماده 100 متر دبیرستانهای متوسطه اول ناحیه 3 شدند و طی مراسمی توسط مدیریت این آموزشگاه مورد تقدیرقرارگرفتند.

تصویر خبر: