Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

کسب مقام در مسابقات فرهنگی هنری- قرآنی ناحیه توسط دانش آموزان دبیرستان کرامت

کسب مقام در مسابقات فرهنگی هنری- قرآنی ناحیه توسط دانش آموزان دبیرستان کرامت
در دبیرستان کرامت از دانش آموزانی که رتبه برتر ناحیه در مسابقات فرهنگی هنری- قرآنی کسب نموده بودند تقدیر وتشکر شد
همچنین از دانش آموزان فعال در سایر رشته ها نیز تقدیر وتشکر شد.

تصویر خبر: