Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

کسب مقام سوم ناحیه دررشته شطرنج توسط دانش آموزان دبیرستان معلم

دانش آموزان معلم به کسب مقام سوم ناحیه دررشته شطرنج نائل شدند این موفقیت را به همه ی دانش آموزان ومربیان تبریک
می گوئیم

تصویر خبر: