Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

آخرین فرصت ارسال لیست نمرات عملی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی
خانه

گرامیداشت هفته شورای آموزش و پرورش :دبیرستان عصمت (دوره اول)

باسمه تعالی
با عنایت به رویکردهای جدید در نظام آموزش و پروش نظر مدیریت مبتنی بر همکاری و مشارکت ، توجه جدی به روابط انسانی ، تمرکز زدایی ، مدرسه محوری و نیز ضرورت برخورداری مستمر از پشتوانه های عظیم اسلامی ، شورای دانش آموزی در مدارس به عنوانی گامی برای تقویت تعلیم و تربیت اسلامی و واگذاری مسئولیت به دانش آموزان پایه ریزی شده است . از آن جا که شور و مشورت یکی از اساسی ترین مفاهیم مورد تاکید در اسلام و یکی از اصول اساسی مورد توافق جمعی در اداره امور به ویژه در عرصه تحولات کشور می باشد ، تشکیل این شورا مطابق « آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ششصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پروش ، مورخ 20/05/1379 » به تمامی استان های ابلاغ شده است تا بدین ترتیب ، فعالیت های آموزشی و پرورشی از طریق مشورت و همکاری دانش آموزان با مسئولان مدارس انجام پذیرد .
تشکیل اسن شوراها در مدارس زمینه مشارکت عملی و حضور فعال دانش آموزان در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری را فراهم خواهد کرد و بی شک مدیران و مسئولان آموزشی و پرورشی مدارس ضمن حفظ جایگاه و مسئولیت خود ، به جای پرداختن مسقیم به همه کار ها ، به عنوان هادی و راهنما ، بسیاری از فعالیت ها را به دانش آموزان واگذار کرده ، که این خود موجب جلب اعتماد و مسئولیت پذیری بیشتر و ظهور فعالیت خود انگیخته و مسئولانه دانش آموزان شده و زمینه مشارکت و تعامل هر چه بیشتر آنان را برای دخالت موثر در سرنوشت خویش فراهم خواهد کرد .
به همین منظور تشکیل شورای دانش آموزی در دوره های مختلف تحصیلی به عنوان یکی از ارکان مدرسه مورد تاکید قرار گرفته است .

در همین راستا روز سه شنبه مورخ 30/10 /93 مراسم بزرگداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش برگزار گردید و در این مراسم پیام مشترک تبریک رئیس و دبیر شورای آموزش و پرورش قرائت گردید .

تصویر خبر: