Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

آخرین فرصت ارسال لیست نمرات عملی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی
خانه

گزارش اجرای طرح تغذیه سالم در مدرسه راهنمایی شهید صیاد شیرازی

امروز یکشنبه 8/11/91 اولین روز از اجرای طرح تغذیه سالم که قبلاً به تصویب انجمن اولیاء وشورای مدرسه رسیده بود
با جایگزین نمودن یک عدد هویج به جای پفک وسایر تغذیه های ناسالم به اجرا درآمد .در این طرح خودجوش هردانش آموز
برای میان وعده یک یا دو عدد هویج شسته شده به همراه آوردند ودر زنگ تفریح اول صرف نمودند. ودر ادامه نیز قرار
است با آوردن گوجه فرنگی ونان ، سیب درختی ، نان وپنیر و.....طرح به صورت مدام ادامه یابد انشاءالله

تصویر خبر: