Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

گزارش جلسه شورای دبیران در تاریخ91/9/6در مدرسه راهنمایی الهیه گروه شهید رجایی

موضوع جلسه در شورای دبیران
1-آموزشی : امتحانات مستمر –پیگیری غیبت ها-تذکر به دانش آموزان جهت رعایت بهداشت توسط همکاران
2-پرورشی: اختصاص دادن چند دقیقه از کلاس توسط همکاران جهت مسائل دینی واخلاقی
3-اداری : نحوه تکمیل فرم ارزشیابی توزیع آن میان همکاران

تصویر خبر: