Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

آخرین فرصت ارسال لیست نمرات عملی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی
خانه

گزارش جلسه شورای دبیران در دبیرستان دانش

بسمه تعالی
در تاریخ 93/11/8روز چهارشنبه جلسه شورای دبیران با حضور مدیر آموزشگاه وکلیه همکاران در دفتر دبیرستان دانش برگزار شد وپیرامون موضوعات ذیل بحث وبررسی شد .
1- بررسی نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول وبررسی نقاط قوت وضعف آن:
• تعداد دروس در یک نوبت خیلی زیاد است واین امر باعث خستگی وعدم توجه دانش آموزان به سوالات درس می شود بهتر است در هربار آزمون تعداد درس کمتری در نظر گرفته شود .
• زیاد بودن سوالات ومدت زمان زیاد آزمون موجب خستگی دانش آموزان می شود به نظر دبیران زبان ،دانش آموزان انگیزه کافی برای شرکت در آزمون را ندارند وهرساله بدون آمادگی در این آزمون شرکت می کنند وآزمون مزبور را جدی نمی گیرند
• پیشنهاد می شود آزمون پیشرفت تحصیلی در یک مرحله ودر اردیبهشت ماه برگزار گردد تا میزان یاد گیری وکارایی دانش آموزا ن در آن سال بررسی شود .
• دراین مورد بانک سوالات تهیه شود ودر اختیار دانش آموزان قرار گیرد تا دانش آموزان با ویژگی سوالات آشنا شوند
2- حضور به موقع همکاران در کلاس های درس
3- اجازه خروج به دانش آموزان در ساعت آموزشی داده نشود مگر با هماهنگی معاون آموزشی مدرسه
4- برگزاری مراسمات دهه فجر درمدرسه وشرکت کلیه همکاران ودانش آموزان در این مراسم
5- برگزاری مسابقات ورزشی در بین دانش آموزان وهمکاران.
6- دعوت از اولیاء دانش آموزان ضعیف درسی پس از بررسی نتایج امتحانات نوبت اول
7- پیشنهاد داده شد که کلاس های جبرانی دوساعتی شود.

تصویر خبر: