Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

گزارش روز شورای دانش آموزی در مدرسه هاجر

خداوند درسوره شوری آیه 38 میفرماید : و امرهم شوری بینهم.
عقل را با عقل دیگر یار کن امرهم شوری بخوان وکار کن مولوی

پانزهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی سال 91 در روز چهار شنبه همزمان با سراسر کشور در مدرسه هاجر برگزار شد که برنامه هایی از قبل تدارک واجرا گردید . از جمله: معرفی برنامه های شورای دانش آموزی، ثبت نام از افراد داوطلب، تایید نمودن افراد بعد از مشورت کردند باهمکاران، معرفی نفرات منتخب کاندیدها، اختصاص زمان هایی جهت معرفی خود و برنامه های کاندیدها،تهیه برگه تعرفه و صندوق رای گیری وجمع آوری و شمارش آرا دانش آموزان. در ضمن در پایان رای گیری اسامی افراد منتخب در شورا دانش آموزی اعلام گردید.

تصویر خبر: