Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

آخرین فرصت ارسال لیست نمرات عملی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی
خانه

گزارش روز ملی خلیج فارس در مدرسه راهنمایی هاجر

در روز سه شنبه 92/2/10 در مدرسه هاجر زنگ روز ملی خلیج فارس نواخته شد . و در ادامه دانش آموزان به اجرای برنامه های زیر پرداختند:
1-قرائت آیاتی از قرآن توسط یکی از دانش آموزان
2- اجرای سرود ملی توسط کلیه دانش آموزان
3- تهیه نوشته ها یی در خصوص روز ملی خلیج فارس
3- اجرای سرود همگانی توسط دانش آموزان
4- سخرانی مدیر مدرسه پیرامون مسائل روز ملی خلیج فارس و حماسه های ملی

تصویر خبر: