Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

گزارش فعالیت ها و برنامه های کلاسهای کارگاهی آسیب های اجتماعی در راهنمایی شاهدیاران امام ره

اولین جلسه :
برگزاری جلسه کارگاهی آسیب های اجتماعی در روز دوشنبه 23/11/91 با موضوع اعتیاد و تأثیر آن بر خانواده در مدرسه راهنمایی شاهد یاران امام ره با حضور کارشناس محترم آقای میرزایی و 200 نفر از اولیا دانش آموزان برگزار شد که طی این جلسه به بررسی معضل اعتیاد و تأثیر ان در خانواده و اجتماع و راه های پیشگیری از آن مطالبی ایراد شد .
دومین جلسه :
برگزاری جلسه کارگاهی با موضوع سبک های فرزندپروری در تاریخ 25/11/91 با حضور آقای میرزایی و اکثریت اولیا برگزار گردید که طی این جلسه موضوعات زیر بررسی شد .
1-اهمیت نقش خانواده در شکل گیری شخصیت فرزندان
2-بررسی الگوهای تربیتی و پرورشی فرزندان
3- بررسی و شناسایی ویژگی های تیپ های مختلف خانواده و نقش آن در تربیت فرزندان
سومین جلسه :
برگزاری جلسه کارگاهی آسیب های اجتماعی در روز چهارشنبه 9/12/91 با موضوع مهارت های زندگی و تأثیر ان در زندگی با حضور کارشناس محترم آقای میرزایی و اولیا دانش آموزان برگزار گردید . طی جلسه مهارت های ده گاه و روش های اجرای آن در تربیت فرزندان مورد بررسی قرار گرفت .
در این جلسه جهت آگاهی بیشتر والدین بروشور و سی دی آموزشی بین اولیا توزیع شد . ضمناً در این جلسه معاونت محترم پرورشی جناب آقای محبی ، آقای علیدادی کارشناس محترم بهداشت و تغذیه و آقای محمدی کارشناس محترم روابط عمومی اداره متبوع حضور داشتند .

تصویر خبر: