Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

گزارش هفته بهداشت روان دبیرستان دانش باهنر

باسمه تعالی
به مناسبت هفته بهداشت روان ( از تاریخ 24- لغایت 30 مهرماه ) در دبیرستان دانش باهنر فعالیت های ذیل انجام گرفت :
1- تشکیل کمیته بهداشت وروان
2- نصب پلاکارد
3- برگزاری مسابقات ورزشی در بین دانش آموزان
4- برگزاری مسابقات بروشور –مقاله – روزنامه دیواری در بین دانش آموزان وهمکاران
5- برگزاری مسابقات دارت دربین همکاران
6- برگزاری کارگاه های بهداشت روان برای دانش آموزان
7- دعوت از سخنران جهت سخنرانی در زمینه بهداشت روان برای اولیا ودانش آموزان

تصویر خبر: