Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز

بازدید جناب آقای محبی سرپرست محترم ناحیه 3 و هیئت همراه از -راهنمایی شهید ایرج فیضی

در تاریخ 26/10/91 جناب آقا ی محبی سرپرست ناحیه 3 وجناب آقای امینی مسئول بازرسی - جناب آقای شهبازی مسئو ل ضمن خدمت وجناب آقای نور احمدی مسئول روابط عمومی از آموزشگاه بازدید به عمل آوردند و ضمن تشکر وقدر دانی از کلیه همکاران ، رهنمود های لازم را ارائه فرمودند .

برگزاری جلسه انجمن اولیا ((مدرسه راهنمایی غیر دولتی ساعی))

باتوجه به نزدیکی امتحانات نوبت اول دانش آموزان جلسه ایی در این خصوص با اعضای انجمن اولیا و مربیان این آموزشگاه برگزار شد که برای سهولت در برگزاری امتحانات به تبادل نظر پرداخته شد

اجرای اولین مرحله طرح مدام (راهنمایی شاهد مدلل )

مرحله اول طرح مدام در تاریخ 27/9/91 (مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه) به منظور تمرین توانستن و خودباوری و اعتماد به نفس در سطح مدرسه برگزار گردید.

بازدید سرپرست اداره آموزش وپرورش ناحیه 3 ازمدرسه راهنمایی شهید عباس یوسفی

درمورخه 26/9/91 آقای محبی سرپرست اداره آموزش وپرورش ناحیه 3 کرمانشاه ساعت 45/8 دقیقه ازمدرسه شهید یوسفی بازدید بعمل آورد ودردفتر آموزشگاه باعوامل اجرایی مدرسه درخصوص مسائل آموزشی وپرورشی گفت وگو وتبادل نظر بعمل آمد.مشکلات وعملکرد مدرسه دراین خصوص به ایشان گزارش گردید .ودرپایان از زحمات همکاران تشکر وقدردانی نمود.

کسب مقام ورزشی شطرنج (راهنمایی شاهد مدلل)

تیم شطرنج مدرسه راهنمایی شاهد مدلل در مسابقات آموزشگاهی ناحیه 3 مقام دوم را به خود اختصاص داد .

برپایی نمایشگاه کتاب و نقاشی به مناسبت ماه محرم

گزارش نشست دینی در مدرسه راهنمایی الهیه گروه شهید رجایی -مجتمع آموزشی صدیقه طاهره(س)

اولین نشست دینی آموزشگاه در مورخه 21/9/91 در کلاس هوشمند با حضور سرکار خانم دکتر حبیبی ودانش آموزان تشکیل گردید
در این جلسه خانم دکتر حبیبی با استفاده از کامپیوتر وویدئو پروجکشن به طرح مباحث مورد نظر پرداختند
با توجه به تنوع بحث واستفاده از فناوریهای نوین کلاس برای دانش آموزان از جذابیت بالایی برخوردار بود

اولین جلسه کلاسهای آموزش خانواده در آموزشگاه زینب کبری تشکیل گردید.

مدیران محترم در اسرع وقت نسبت به ثبت نام میان پایه اقدام فرمایند.